Rezultatele proiectului - Actualităţi

                                                                                                    -2018-

VIITORII   ECOLOGIŞTI

         În  data  de  19  aprilie  2018  elevi   de  la  Şcoala  generală  Andrid   conduşi  de  doamna  profesoara  Ileana  Ţineghe,  împreuna  cu  un  grup  de  elevi  de  la  Şcoala  Primară  Dindeşti  însotiţi  de  doamnele  învatatoare  Georgeta  Cosma  şi Aandrea  lupşa   , alături de  copii de la  grădiniţa Dindeşti însoţiţi  de  doamna  educatoare   Veres  Andrea,  au  vizitat Centru de  Informare  pentru  protecţia  naturii  şi a  mediului   Andrid  unde  au   avut  loc  discuţii referitoare  la  protejarea  mediului  inconjurător, rolul  şi  importanţa  insectelor.

                  Au  fost  proiectate   filmuleţe  documentare , prezentând   efectele  negative  ale  poluării mediului inconjurător.  Au  fost  prezentate   metodele  de  colectare a  deşeurilor şi  importanţa  colectării  selective,  cu  ajutorul  rebusurilor,  care   au   ca  subiect  insectele  evoluţia  şi  rolul  lor   în  viaţa  noastră. Elevii  au înteles  importanţa  insectelor. Ele  contribuie la  polenizarea   plantelor, a  legumelor  şi  fructelor,  dar  reprezintă  hrana  de  baza  pentru  multe  specii  de  păsări  şi  alte animale.  distrugerea  lor prin  ierbicidare   scade   numarul  insectelor,  deci ,  găsesc  din  ce  în  ce  mai  greu   locuri  unde  să  se cuibărească , când  vremea  e  nefavorabilă  rezolvarea  acestor  probleme  este   construirea  hotelului  de  insecte   şi  folosirea  metodelor  naturale  de a ţtine  insectele  nedorite  la  distanţa.  Modelul  hotelului  de  insecte,   instalat in curtea  centrului,  a  fost  intens  studiat  unde  elevii au  recunoscut  materialele  din  care  este  confectionat . La  încheierea discuţiilor  elevii  au  înţeles  că  insectele  sunt   prietenii  noştri  şi  avem  obligaţia  să  le  protejăm .

 

              Restul  zilei,  elevii au  testat echipamentele  sportive  aflate  în  dotare .

            


 O ZI  DE   ECOLOGIE

                      În  data  de  16  aprilie  2018, în  cadrul  programului  şcoala  altfel, copii  de la  grădiniţa  din localitatea  Andrid ,  însoţiţi de  doamnele  educatoare  Ieremia  Rodica  şi  Szabo  Zsuzsa, au efectuat o  vizită la Centrul de Informare Ecologică Andrid.

În  cadrul  vizitei  s-au proiectat filmuleţe  referitoare  la  reciclarea deşeurilor, rolul  şi  importanţa  reciclării.  În  cadrul  discutţiilor copii au dovedit  cunoştinte referitoare la reciclarea   selectivă a  deşeurilor,  au studiat planşele şi broşurile aflate  în  dotare, în urma discuţiilor, copii  au recunoscut  anumite păsări ţi animale care trăiesc şi cuibăresc în  zona  noastră. surprinsi  fiind de mobilierul confecţionat  din  carton  aflat in dotare.  S-a demonstrat  functionarea  compactorului  de  flacoane,  presa de  hârtie, hotelul  de insecte  pe  care l-au  studiat  cu  mare  interes  căutând insectele cuibărite  acolo, albinuţe, fluturaşi, furnicuţe  şi multe  alte insecte .

   Restul  zilei, copii  l-au  petrecut  în  natură,  utilizând  aparatele  aflate  in   dotare.

               


ŞCOALA  ALTFEL  

               Elevii  şcolii gimnaziale  Andrid  însoţiţi de domnul  Mircea Găzdac  şi de doamna  Mărioara Mocan,  au vizitat  Centrul de Informare  Ecologică,  Ecocasa  Andrid  în data  de 18.04.2018. S-au  purtat  discuţii pe  următoarele  teme :

       -    cunoaşterea şi protejarea păsărilor   migratoare, animalelor sălbatice  care trăiesc în  zona  comunei noastre .

        - ocrotirea  mediului înconjurator  prin colectarea deşeurilor , protejarea  pădurilor

            - s-au proiectat  proiecţii  care s-a prezentat prin  materiale informative cu explicaţii, importanţa protejării speciilor de păsări migratoare, au fost prezentate  planşele aflate în  dotare,  unde copii au  recunoscut   anumite  specii de păsări şi animale  enumerând şi alte animale  şi  păsări care  trăiesc în zona  comunei. Mobilierul confecţionat  din (carton) materiale reciclabile a fost intens studiat , cât şi compactorul  de flacoane, rolul  panourilor  solare  care pot funcţiona  ca sursa de energie alternativă, cât  şi turbina  eoliană,  care poate  înlocui cu succes energia tradiţională, folosirea acestor surse alternative conduc la  reducerea  defrişărilor masive de pădure, deci ,în  concluzie protejăm  natura. Hotelul  de insecte a fost  in  centrul atenţiei  urmărind  ,, locatarii ‘ :’ găzele, albinele , fluturaşi.  Acţiunea  se înscrie  în  cadrul  activităţilor derulate  în perioada  şcoala  altfel.

Restul  zilei au  testat echipamente  sportive, fericiţi  că  au  petrecut    o  zi  în  natura .

        


                                                                                      -2017-

 

ANDRID - SATUL  PĂRINŢILOR

În data de 01.11.1017 familia Szaleczky împreună cu copii din Ungaria, ne-au onorat cu o vizită în localitatea noastră. Andrid, fiind localitatea natală a părinților și bunicilor.  Cu această ocazie au vizitat Centrul de Informare Ecologică   ,, ECO CASA “ Andrid, proiect realizat în parteneriat cu Ungaria.   Au fost impresionați chiar de la intrare de dotarea clădirii cu panouri solare.      În discuțiile purtate și-au arătat interesul față de acțiunile desfășurate la centru.  În cadrul vizitei au fost parcurse etapele de la înființare, s-au explicat și studiat pliantele și broșurile aflate în dotare referitoare la protecția mediului înconjurător, a animalelor și păsărilor din area Văii Ierului, cât și a locurilor de hrănire și cuibărire. Au admirat și apreciat mobilierul confecționat din materiale reciclabile aflat în dotare. Planșele expuse le-au captat atenția, citind explicațiile referitoare la tema expusă, recunoscând unele păsări și animale. Hotelul de insecte a fost intens studiat și admirat.                                                                                                 La despărțire ne-au felicitat pentru realizări cu promisiunea că vor reveni în Andrid cu mare plăcere de fiecare dată.

                             


VIZITĂM COMUNE  VECINE

În cadrul excursiei organizate de doamna învățătoare Czenke Csilla, cu elevii claselor I-IV a Școlii Gimnaziale Pir în comuna Andrid, în data de 13.09.2017 au efectuat o vizită la Centrul de Informare Ecologică Andrid. Au avut loc discuții referitoare la mediul înconjurător, protejarea animalelor și plantelo, reciclarea deșeurilor. Elevii au participat la discuții unde au dovedit și demonstrat că cunosc metodele de reciclare. Au recunoscut unele păsări și animale din planșele aflate în dotare, explicând modul de viață și hrănire. S-au vizionat filmulețe pe diferite teme: 

 • Protejarea naturii, energia regenerabilă, ocrotirea plantelor și animalelor, traseele turistice care pot fi vizitate.

Atenția elevilor a fost atrasă de mobilierul aflat în dotare, care este confecționat din (carton) materiale refolosite și de instalația de energie electrică prin panourile solare, hotelul de insecte, amenajat în curte pentru protejarea insectelor pe timp de iarnă. Copii au recunoscut componența materialelor din care este confecționat hotelul : paie, trunchi de copac, chirpici, resturi vegetale.                                     

 Restul zilei l-au petrecut testând aparatele sportive aflate în dotare, energia necesară funcționării au produs-o chiar ei.

 

                         


Viitorii apărtori ale naturii

În data de 09.06.2017 copii de la Grădinița Andrid însoțiți de doamnele educatoare Ieremia Rodica și Szabo Zsuzsanna au vizitat Centrul de Informare Ecollogică ECOCASA Andrid, unde copii au asimilat cunoștințe referitoare la protecția mediului, reciclarea selectivă și valorificarea deșeurilor.

Au petrecut o parte din zi în natură testând echipamentele sportive.

 

                   


ȘCOALA  ALTFEL -DINDEŞTI

În data  de 07.06.2017 în cadrul săptămânii “Școala altfel” elevii claselor I. –V.  și clasa pregătitoare și a II-a a Școlii Gimnaziale din Dindești, însoțit de doamnele învățătoare Cosma Georgeta și Lupsa Andrea au vizitat Centrul de Informare Ecologică  ,, ECOCASA ‘’  Andrid, unde au avut loc discuții pe următoarele teme:

-  Protejarea mediului înconjurător prin colectarea selectivă a deșeurilor.

-  Protejarea florei și a faunei prin protejarea locurilor de hrănire și cuibărire a păsărilor și a animalelor .

S-au studiat broșurile și pliantele din dotare. Elevi au recunoscut anumite specii de păsări și animale care trăiesc în zona noastră, modul de viață, de cuibărire și de hrănire.                                           

S-a prezentat modul de utilizare și funcționarea echipamentelor existente în ECOCASA cum ar fi: compactorul de PETuri, cutii metalice, presa de hârtie, etc.

Copii dovedind reale cunoștințe în acest sens prin implicarea lor în discuții și demonstrații practice. S-au descris echipamentele de producere a energiei solare și echipamentele sportive. Copii au petrecut restul zilei în curte unde au testat echipamentele sportive aflate în dotare, energia necesară funcționării producând-o chiar ei. La finanalul zilei s-au declarat foarte fericiți.  

 

                 


,,ECO  JUNIOR‘’ - PIȘCOLT

În data de 07.06.2017 în săptămâna „Școala altfel” în cadrul parteneriatului de educație ecologică încheiat între Școala Gimnazială Andrid, Școala Generală Pișcolt și Primăria Andrid, elevii clasei pregătitoare și elevii clasei a I-a de la    Școala Gimnazială Pișcolt, însoțiți de doamnele învățătoare Tranc Laura și Jurj Rodica, au efectuat o vizită la Centrul de Informare Ecologică  ,,ECOCASA’’ Andrid, unde au avut loc discuții despre protejarea plantelor și a animalelor, și protejarea mediului  înconjurător.   Elevii au demonstrat prin participarea lor la discuții că au cunoștințele necesare în acest sens, demonstrând prin obiectele confecționate. Au fost prezentate și studiate broșurile și pliantele din dotare, s-a descris funcționarea echipamentelor de reciclare a compactorului de flacoane, presa de hârtie și cartoane. Elevii au fost surprinși de mobilierul confecționat din carton, de echipamentele sportive aflate în dotare și de hotelul de insecte aflat în curte, au cunoscut insectele care s-au instalat acolo.

Au testat echipamentele sportive, energia necesară funcționării au produs-o chiar ei. La sfârșitul zilei elevii au organizat o expoziție din obiecte reciclabile numită “ECO JUNIOR”, obiectele fiind confecționate de ei.     

 

                         


ANDRID - Școala altfel

În cadrul săptămânii “Școala altfel”elevii claselor a I-a și a II-a, însoțiți de doamna învățătoare Mocan Maria și domnul învățător Găzdac Mircea, în data de 08.06.2017 au vizitat Centrul de Informare Ecologică ,,ECOCASA ‘’ Andrid, unde au avut loc discuții referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor, importanța reciclării și protejarea mediului înconjurător.

S-au făcut proiecții de filme demonstrând importanța protejării mediului înconjurător cât și a florei și faunei. Din discuțiile purtate copii au demonstrat că au cunoștințe în acest sens, dovedind că cunosc regulile de colectare selectivă a deșeurilor. Elevii au studiat pliantele și broșurile aflate în dotare. Au cunoscut păsările și animalele care trăiesc în zona Văii Ierului. S-a explicat funcționarea echipamentelor de compactare a flacoanelor, a presei pentru hârtie și carton, și a echipamentului de producere a energiei, fiind foarte impresionați de echipamentele sportive aflate în curte pe care le-au testat cu foarte mare plăcere.


Ziua Mondială a Păsărilor

 

În data de 1 mai 2017, cu ocazia forumului civic organizat la Centru de Informare pentru Protecția Naturii și al Mediului din localitatea Andrid, a avut loc evenimentul ecologic cu tema „Ziua Mondială a Păsărilor Migratoare”. Evenimentul a fost susținut de specialiști din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, reprezentată de domnul Ioan Man și doamna Cristina Lincar, însoțiți de un grup de elevi de la Colegiul Național “Ioan Slavici”. Au mai participat: doamna Monica Pădureanu, profesor de biologie și elevii Școlii Gimnaziale Andrid, împreună cu profesorii Sorin Pătrașcă și Claudiu Chira, precum și custodele siturilor Natura 2000 ROSPA 0016 Câmpia Nirului-Valea Ierului, reprezentată de domnul Sandor Balog în calitate de șef Ocol Silvic  Codrii Sătmarului”.                                        

În cadrul evenimentului ecologic s-a prezentat prin materiale informative cu explicații, importanța protejării și conservării speciilor de păsări migratoare și a habitatelor de cuibărire și hrănire, care sunt protejate prin rețeaua ecologică europeană NATURA 2000. Tema de promovare s/a numit ,,Viitorul lor este viitorul nostru’’.

La terminarea evenimentului au fost prezentate dotările energetice, elementele solare și importanța lor în protejarea mediului înconjurător, compactorul de flacoane și alte mijloace din dotare, fiind foarte impresionați de mobilierul din interior, pliantele și broșurile care conțin informații referitoare la fauna și flora Văii Ierului.

La plecare musafirii au semnat în Cartea de Onoare.

                                


ZIUA PĂMÂNTULUI 

În fiecare an pe 22 aprilie se sărbătorește « Ziua Pământului”, zi în care s-a născut mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Această mișcare s-a născut în SUA, într-o perioadă când au loc mai multe evenimente deosebite, ex. apariția fibrei optice, albumul formației Beatles, accidentul nuclear în Carolina de sud la Centrala Nucleară din Savannah River, poluarea foarte mare cu gaze și fum, datorită industrializării și creșterea numărului de mașini utilizate.  

Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american Gaylord Nelson  în 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din dezinteresul pe care îl arată față de mediu. Ziua Pământului este sărbătorită pe plan internațional, ca o dorință publică de protejare a mediului înconjurător.                            

 De Ziua Pământului sau Planeta Albastră cum mai este denumită, încercăm să responsabilizăm locuitorii față de planeta pe care locuim, să protejăm natura, folosirea eficientă a resurselor naturale, reducerea poluării, reducerea risipei de energie, reciclarea deșeurilor.

Cu această ocazie elevii clasei a III-a împreună cu doamna învățătoare Veres Mariana au prezentat proiectul realizat, dovedind cunoștințele necesare în acest sens, importanța protejării mediului înconjurător, cât și efectele nocive ale poluării, angajându-se să sensibilizeze locuitorii localității noastre, pentru a avea o planetă mai curată.

                  


Impact transfrontalier:

Activităţile prevăzute în proiect îşi vor manifesta efectul transfrontalier în special în perioada de sustenabilitate. Acesta se va datora mai ales serviciilor oferite şi colaborării Ecocaselor, fiind de asteptate următoarele efecte colaterale :

 • Reducerea cantităţii deşeurilor în regiunile afectate şi în zona cursurilor de apă.
 • Extinderea colectării selective a deşeurilor, ca un prim pas pentru reciclarea deşeurilor care necesită mai puţină energie decât folosirea materiilor prime.  
 • Reabilitarea termică a clădirilor din zonă.
 • Realizarea investiţiilor din zonă, conform cerinţelor de mediu şi cu folosirea tehnologiilor verzi.
 • Reducerea consumului de energie, necesitând mai puţin combustibil fosil, ajungând mai putin dioxid de carbon în atmosferă.   
 • Reducerea defrişărilor, plantarea de păduri şi spatii verzi noi, menţinându-se capacitatea de legare a monoxidului de carbon.
 • Menţinerea valorilor naturale creind condiţii vitale pentru următoarele generaţii.
 • Crearea unei mentalităţi ecologice a populaţiei prin cunoaşterea florei şi faunei ocrotite.

 

Impactul pe termen mediu:

 • Ocrotirea habitatului florei şi faunei protejate, menţinerea stării iniţiale, susţinerea proceselor ecologice.
 • Creşterea numărului de vizitatori în regiune sprijinind astfel întreprinzătorii din sectorul turistic şi populaţia locală.
 • Creşterea numărului de producători şi consumatori de energie verde în regiune.
 • Creşterea veniturilor în domeniul construcţiilor, şi ca atare a gradului de ocupare a forţei de muncă prin investiţii în reabilitarea termică.
 • Facilitarea crşterii nivelului de trai a populaţiei prin promovarea energiilor mai ieftine şi mai sustenabile.

 

Impactul pe termen lung:

·  Reducerea defrişărilor şi ca atare reducerea efectelor de seră, reducerea frecvenţei viiturilor pe cursurile de apă.

·  Formarea obiceiului de consum legat de un mod de viaţă sustenabil.

·  Creşterea consumului de energie verde în regiune facilitând atingerea indexului de 20% stabilit de UE.

·  Facilitarea realizării obiectivelor formulate în documentele strategice regionale şi naţionale privind protecţia mediului.

 

Descrierea tehnică a dotărilor Eco-casei relaizate în comuna Andrid în cadrul proiectului  
„CREAREA CENTRULUI DE INFORMARE PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI AL MEDIULUI” - HURO/0802/054_AFINFORMATION ECO-HOUSE  

 

Enumerarea spaţiilor din incinta ecocasei după dimensiune şi funcţiile de utilizare.

Sală de primire 20,23 m2
Sală de expoziţie 1.:   20     m2
Sală de expoziţie 2. 15,74 m2
Toaletă:   3,24 m2
Centrală termică:   4,55 m2
Birou:   11,17 m2
Baie:   3,75 m2
Bucătărie:  5,20 m2
Cameră:  15,30 m2

 

Enumerarea spaţiilor în funcţie de utilizarea lor:

Sală de primire: aici sunt primiţi vizitatorii.
Sală de expoziţie 1.:aici sunt expuse tăblile interactive, proiectorul, televizorul, precum şi 40 de bucăţi de scaune pliante, unde se ţin forumuri şi prezentări, proiecţii de filme. Aici sunt expuse broşuri şi materiale informative despre valorile naturale ale ariilor ocrotite din Valea Ierului şi Natura 2000.
Sala de expoziţie 2cu exponate: mobilele “verzi” fabricate din carton, compactorul de flacoane, presa de deşeuri de carton, precum şi prospecte care descriu metodele de reciclare ale deşeurilor şi altele.
Birou cu aparatura computerizată:  calculatorul, laptopul, printerul multifuncţional, accesul la internet, mobilă de birou, telefonul, aici se desfăşoară activitatea de birou propriu zisă.  
Bucătăria:este dotată cu un aragaz, frigider, vase,  mobilă. Sunt create toate condiţii pentru a pregăti o cafea, ceai, sau a consuma o băutură răcoritoare.  
Camera oaspeţi:este mobilată, şi este ideală pentru cazarea oaspeţilor.

                  

Repartizarea accesoriilor şi echipamentelor în spaţiile ecocasei:

Sala de primire: o masă şi şase scaune.
Sala de expoziţie 1.: 
-      40 bucăţi scaune pliante,
-      Panouri interactive, proiector, laser pointer.
Sala de expoziţie 2.:
-      mobilă din carton,
-      prese şi aparat pentru colectarea selectivă a deşeurilor

Centrala termică              - centrală termică şi acumulatoare
Biroul:           
-      o masă de birou
-      un dulap de birou
-      rafturi pentru acte şi cărţi
-      o masă rotundă
-      un scaun de manager
-      un televizor
-      un GPS
-      un calculator şi un laptop
-      un printer multifuncţional şi un sredder
-      wifi router.
Bucătăria:                 
-      aragaz
-      frigider
-      hotă
-      cuptor cu microunde
-      serviciu de masă de 12 persoane
Cameră de oaspeţi :          
-      un dulap cu trei uşi
-      două paturi şi lenjerie de pat
-      două noptiere
-      un cuier
Curte:  - carusel, un generator eolian

Dumbrăveanca (Coracias garrulus)
Dumbrăveanca (Coracias garrulus)
Dumbrăveanca (Coracias garrulus)
Dumbrăveanca (Coracias garrulus)
Dumbrăveanca (Coracias garrulus)
Dumbrăveanca (Coracias garrulus)

   1   

Protocol de colaborare

Vezi document

Vezi document

Program de Moș Crăciun

Lumea interactivă a copiilor

Hotelul de insecte

Dumbrăveanca (Coracias garrulus)

Scrisoare deschisă

Scrisoare deschisaProiect de parteneriat

Document - Parteneriat de educaţie ecologică

Forum Civic

Invitatie Forum cetatenesc.pdf

Regulament arii protejate.pdf


www.huro-cbc.eu - www.hungary-romania-cbc.eu - www.primariaandrid.ro - www.bioszil.hu Toate drepturile rezervate ® 2021 ecocasaandrid.ro - by solcreation
Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Vizitatori: 37648