Traseu didactic

Amenajarea traseului tematic de pe Valea Ierului

 

Scopul potecilor tematice realizate în cadrul proiectului este prezentarea peisajului caracteristic al Văii Ierului. Pe parcursul traseului de 4,4 km sunt aşezate cinci panouri informative.

Prima staţiese găseşte în vecinătatea bisericii reformate şi prezintă viaţa berzei albe. Localitatea Andrid este vestită pentru populaţia de berze, păşunile şi mlaştinile din împrejurimi asigurând habitate ideale supravieţuirii lor.

Al doilea popas al potecii tematice oferă o imagine despre lumea păsărilor de apă şi despre polder.

Popasul oferă vizitatorilor posibilităţi de recreere şi odihnă, şi picnic. Sunt montate rastele pentru biciclete.

În al treilea punct de informare găsim o descriere despre vieţuitoarele pajiştilor.

Al patrulea popasne oferă informaţii despre animalele care vieţuiesc în mlaştini.

A cincia staţieprezintă ariile protejate Natura 2000.

 

Regiunea aflată pe traseul tematic s-a mândrit pentru o perioadă îndelungată de timp cu aspectul unui peisaj mlăştinos, însă reglarea sistemului acvatic al Ierului a adus multe posibilități în rândul populației. În anul 1960 Administrația Națională a Apelor a aprobat un proiect general de canalizare cu scop dublu: dirijarea în albie a apei, reglarea acesteia, precum  şi utilizarea agricolă a zonei asanate. Lucrările au demarat în anul 1967. Însă această asanare a adus mai multe daune decât foloase, deoarece apele asanate nu au fost utilizate pentru irigare, ci au fost deviate, s-au deviat chiar și micile heleşteuri. Pentru a câştiga cât mai mult teren fertil din zonele asanate, statul comunist nu a luat în considerare propunerea ecologiştilor de amenajare a unei rezervații. Ca urmare, minunata floră şi faună care a populat Valea Ierului a dispărut într-un timp foarte scurt. Pe unele arii mai restrânse trestia, rogozul şi papura încearcă şi astăzi să îşi recâştige vechile habitate, dar rizacul, planta specifică zonei, trăieşte doar în amintirea oamenilor. Au dispărut cocorii, lişița, fluierarul de lac, silvia de câmp, nagâţul, corcodelul, cătunele,  bancurile de peşti s-au rărit - toate acestea au format cândva fauna regiunii. Nici oamenii nu se mai plimbă cu „vaporul cu fundul plat”, de care numai crucile de lemn din cimitir îşi mai amintesc. În zilele noastre doar acvila ţipătoare şi eretele sur mai poate fi observat în zonă.

Înaintea asanării, regiunea a fost imperiul lacurilor acoperite de  iarba broaştei, a  mulţimii infinite de  papură, a bălţilor mlăştinoase şi a rogozului. Pe alocuri se mai pot distinge trăsăturile specifice peisajului antic. Polenul depus de-a lungul mileniilor pe solul mlăştinos este dovada că formarea covorului vegetal din regiune este rezultatul unei evoluţii îndelungate. Probele colectate din zona localităţii Galospetreu au certificat faptul că mamutul, rinocerul antic şi elanul antic au fost prezenţi în regiune. Unele fosile de păsări descoperite duc la concluzia că pe vremuri această regiune  a fost şi habitatul cocoşului de munte, mai mult, a potârnichei de zăpadă. Pădurile au fost primele care au căzut pradă schimbării vegetației naturale: cu aproximativ 300 de ani în urmă, regiunea a fost acoperită de uriaşe păduri.

 

Scopul traseului tematic este acela de a prezenta habitatele specifice și valorile naturale rămase din vechiul peisaj al Văii Ierului.

Tipurile de habitate şi valorile naturale ce urmează a fi prezentate:

- Pârâul Ier, ca habitat acvatic şi asocierile tipice de plante din zona cursului acestuia. Se va prezenta specia rară de peşte a Bazinului Carpatic, ţigănuşul (Umbra krameri), al cărui cel de-al doilea seminficativ habitat din România se află în pârâul Ier (după Delta-Dunării).

- Mlaştina Hartyás, ca habitat acvatic. Aici se va prezenta în mod special flora și fauna stufărişurilor, precum și asocierea plutitoare de iarba broaştei formată de Rizac şi valoroasele specii conexe, cum ar fi specia de libelulă denumită libelula verde (Aeshna viridis).

- Zone cu păşuni umede – habitatele de importanță comunitară (europeană) formate de sorbestrea şi coada vulpii şi habitatele specifice ale acestora: fluturele Maculinea teleius.

 

- Prezentarea modificării peisajului de la aşezările din epoca de piatră până la marea asanare din secolul al douăzecilea.

Activităţile proiectului necesare în vederea realizării traseului tematic vor fi următoarele:

1. Măsurarea şi cartografierea rutei traseului tematic.

2. Întocmirea a unor hărţi digitale prezentabile la o scară cât mai potrivită.

3. Procurarea de fotografii digitale care prezintă peisajul, habitatele și valoroasele specii de animale.

4. Proiectarea şi confecționarea panourilor informative ce urmează să fie amplasate pe traseu.

5. Proiectarea şi confecționarea elementelor ce ţin de infrastructura potecii tematice, adică a meselor, băncuţelor, panourilor informative, podeţelor şi locurilor de pândă.

6. Amplasarea/realizarea infrastructurii traseului tematic.

7. Editarea publicaţiilor menite să prezinte traseul tematic.

    

Valea Ierului Mark Nagy Janos

Vizitator

1_Berze

2_Polder_

3_Popandaul

4_Zone_umede

5_Arii protejate

apa.JPG

natura2000.jpg

Valea Ierului Mark Nagy Janos

Traseu didactic_natura2000

Apele „sveny”

Traseu didactic berze

Traseu didactic polder


www.huro-cbc.eu - www.hungary-romania-cbc.eu - www.primariaandrid.ro - www.bioszil.hu Toate drepturile rezervate ® 2021 ecocasaandrid.ro - by solcreation
Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Vizitatori: 37648