Centru-Info

Centru-Info

Eco-casa din comuna Andrid, jud. Satu Mare este situat în centrul comunei. Odinioară, această clădire a deservit sediul poştei şi al centralei telefonice. Proiectul a vizat renovarea şi extinderea clădirii vechi. Cu înaintarea lucrărilor însă s-a constatat că aceasta este construită pe o fundaţie slabă, neconformă din punct de vedere tehnic. În acest mod a fost nevoie de reconstrucţia totală a clădirii vechi. Galeria foto postată la meniul „Conferinţa de deschidere” păstrează trei fotografii ale clădirii vechi.

În sălile de prezentare a eco-casei sunt expuse valorile naturale ale ariilor naturale din Valea Ierului, patrimoniu construit şi natural, flora şi fauna protejată, etc. Realizarea sălii de prezentare asigură prezentarea permanentă a valorilor enumerate, într-un mod interactiv.

Pe de altă parte, locurile de prezentare vor asigura posibilitatea de a prezenta şi a face cunocute în cadrul populaţiei şi a publicului larg dispozitive specifice, aparate care să crească sensibilizarea faţă de protecţia mediului şi economisirea energiei. Cu acest scop s-a procurt  o insulă mobilă selectivă, compactorul de flacoane, care ajută la scăderea volumului deşeurilor produse şi care promovează colectarea selectivă.

Aşa numitele mobile „verzi” fabricate din carton, ne atrag de asemenea atenţia la reciclarea deşeurilor şi refolosirea lor, reducând astfel gradul de încărcare a mediului.

Colectorul solar, panourile solare vizează şi exemplifică realizarea unor clădiri eficiente energetic, care pot să funcţioneze ca şi surse de energie alternativă, respectiv prin eficienţa lor scade volumul de energie consumată, iar prin aceasta, gradul de poluare al clădirilor.

Serviciile oferite de către Centrul de informare/EcoCasa din Andrid:

  • Informaţii privind modul de funcţionare a echipamentelor prezentate
  • Consiliere privind economia de energie
  • Consiliere privind gestionarea deşeurilor
  • Informaţii privind valorile din regiunea Văii Ierului
  • Prezentarea publicaţiilor din regiune
  • Informare privind poteca tematică a Văii Ierului, organizare de excursii
    

Program de lucru


www.huro-cbc.eu - www.hungary-romania-cbc.eu - www.primariaandrid.ro - www.bioszil.hu Toate drepturile rezervate ® 2021 ecocasaandrid.ro - by solcreation
Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene

Vizitatori: 37646